Gå til indhold
PARTNERSKABER

Afrikansk naturvidunder er truet

Masaier er begyndt at indhegne deres jord, og det ødelægger verdensberømt migrationsrute for vilde dyr. Dansk-kenyansk samarbejde sætter fokus på problemet.
Afrikanske naturvidundere vandrer fra Serengeti-sletten til nationalparken Masai Mara i Kenya. Foto: Lone og Kim Roslev/AU

Hvert år vandrer enorme flokke af gnuer og andre vilde dyr fra Serengeti-sletten i Tanzania til nationalparken Masai Mara i Kenya.

Den lange, grænseoverskridende vandring sker i søgen efter føde og vand.

Migrationsruterne er imidlertid ved at blive ødelagt.

Det skyldes blandt andet, at det oprindelige hyrdefolk i området, masaierne, har fået deres egne jordlodder, som de er begyndt at indhegne.

Hegnene spærrer for dyrenes ruter.

”Vi har hentet NASA-data fra de seneste 15 år, og vi kan vise, at der bygges så mange hegn i Masai Mara, at migrationen risikerer at stoppe i løbet af få år,” fortæller professor Jens-Christian Svenning fra centret BIO-CHANGE på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, til 360°.

Han er formand for bestyrelsen for The Maasai Mara Science and Development Initiative (MMSDI).

MMSDI er et dansk-kenyansk forskningssamarbejde, som blev etableret i 2014.

Formålet er at styrke vidensgrundlaget for de beslutninger, som træffes om naturbevaring i Masai Mara.

Forskningen spænder vidt og har indtil videre omfattet emner som indhegning af åbne landområder, masaiernes kvæghold, geders påvirkning af græsningsarealer, turismesektorens rolle, klimaforandringernes påvirkning på træer, udvikling af metoder til satellitbaseret overvågning af området, vegetationsændringer, sundhed og samspillet mellem mennesker og den vilde fauna.

Omkring 20 forskere og studerende fra Aarhus Universitet deltager i partnerskabet.

Øvrige partnere er University of Nairobi, masaisamfundet i Masai Mara og de kenyanske ngo’er Kenya Wildlife Trust og Karen Blixen Camp Trust.

Sidstnævnte udspringer af safari-campen Karen Blixen Camp, som ligger i Masai Mara og fungerer som forskningsstation for partnerskabet.

Campen er ejet af den danske erhvervsmand Karsten Ree, som også ejer dyreparken Ree Park på Djursland.

Det var Ree Parks direktør, Jesper Stagegaard, som oprindeligt inspirerede til etableringen af MMSDI med en henvendelse til Aarhus Universitet.

”Han fortalte, at der kom en masse forskere flyvende ind til Masai Mara. Forskerne talte gnuerne og snakkede med masaierne. Derefter fløj de hjem igen, og man hørte aldrig, hvad de fandt ud af. Dermed bidrog forskningen ikke til udvikling af området. Det vil vi gerne være med til at ændre,” fortæller Jens-Christian Svenning.

Partnerskabet har ingen slutdato.

Af Mads Mariegaard