Gå til indhold
FREMTIDENS DIGITALE LÆRING

Skræddersyet undervisning uanset hvor du bor

CanopyLAB vil revolutionere fremtidens undervisning ved at blande elementer fra sociale medier som eksempelvis Facebook med interaktive kursusforløb. Den digitale læringsplatform har ingen grænser og bliver anvendt af unge mennesker fra Peru til Uganda. 
Jos

Af Lasse Skytt. PR-foto: CanopyLAB

For et år siden mistede Sahra-Josephine Hjorth sin far. Han var iransk flygtning med ar på sjælen, og hans liv i Danmark var præget af arbejdsløshed og mismod. 33-årige Sahra-Josephine Hjorth havde ikke et særlig tæt forhold til ham, da han gik bort, men hun forstod hans skæbne.

”Ligesom det sker for mange andre flygtninge og indvandrere, fik min far aldrig den rette hjælp til at udnytte sine kompetencer i de omgivelser, han befandt sig i,” fortæller hun og fremhæver, hvor heldig hun føler sig over at være født i et land som Danmark, hvor uddannelse er gratis og tilgængeligt for alle.

”Min fars død overbeviste mig på en måde om, at vi har gang i det rigtige med CanopyLAB, fordi vi netop gør noget ved sagen. Vi udbreder adgangen til undervisning for folk over hele verden, uanset hvor de befinder sig i,” siger Sahra-Josephine Hjorth.

CanopyLAB er navnet på den tech-virksomhed, som hun stiftede sammen med sin mand, Christian Skræm Juul Jensen, for fire år siden. Virksomheden har skabt en såkaldt adaptiv læringsplatform for 13-25-årige og har brugere over hele kloden.

Mens CanopyLAB løbende udvikler softwaren, står en skare af ngo’er og andre organisationer for at producere indholdet i form af undervisningsmateriale og øvelser. 

Indholdet koncentrerer sig lige nu om seks kerneområder – teknologi, demokrati, menneskerettigheder, iværksætteri, bæredygtighed og FN’s klimamål.

Ifølge Sahra-Josephine Hjorth er emnerne valgt, ud fra hvad der optager den unge målgruppe.

"Det er emner, som de unge typisk ikke kan finde indhold om, eller hvor der ikke findes indhold med en aktivistisk vinkling på emnet," siger hun.

Social interaktion motiverer

Ved hjælp af algoritmer tilpasser platformen sig automatisk den enkeltes behov. Hvilket svarer til, at en lærer i klasselokalet kender til hver eneste elevs foretrukne læremåde og skræddersyr sin undervisning derudfra.

Platformen minder mere om et socialt medie a la Facebook eller Twitter end et typisk onlinekursus, hvor man oftest løser opgaver for sig selv.

På CanopyLABs platform kan man følge andre brugere og interagere med dem, imens man opkvalificerer sig, og det er afgørende, forklarer Sahra-Josephine Hjorth.

”Den sociale interaktion i forbindelse med læringen er med til at motivere de unge. Det handler ikke kun om selve undervisningsmaterialet, men også om, at man kan møde andre, der er ligesom en selv – eller måske helt anderledes end en selv,” siger Sahra-Josephine Hjorth.

Hun har selv forsket i adaptiv læring som et led i sin ph.d. på Aalborg Universitet, og det var dette projekt, der i 2015 affødte CanopyLAB.

I sin forskning havde hun identificeret godt 50 forskellige måder at lære på. Og missionen for CanopyLAB blev derfor at udvikle en software, der kan afgøre, præcis i hvilke situationer en bestemt person lærer bedst.

Det er lykkedes os, fortæller Sahra-Josephine Hjorth, uden dog at ville afsløre algoritmen bag.

Kompetencer er fremtiden, ikke viden

Da Alibaba-stifteren Jack Ma sidste år talte på World Economic Forums årlige møde i Davos, advarede han om, at ”hvis ikke vi ændrer den måde, vi underviser på, så vil vi være i problemer om 30 år”. Ifølge Jack Ma vil vi tabe kampen om de vidensbaserede job til robotter og nye teknologier. Vi skal derfor undervise i noget, vi mennesker er unikt gode til, påpegede han.

Og det har Sahra-Josephine Hjorth tænkt sig at forfølge med CanopyLAB.

”I en verden, hvor al viden er lige ved hånden, bliver der i fremtiden snarere behov for humanistiske kompetencer som samarbejde, refleksion og kritisk tænkning. Det får man ikke ved at se en video og svare på en quiz,” siger hun med henvisning til onlinekurser, der primært fokuserer på at teste brugerens viden, og hvor ni ud af ti falder fra i forløbet.

På den baggrund har den danske og skandinaviske tradition for undervisning et værdifuldt forspring, mener Sahra-Josephine Hjorth.

”I Skandinavien er vi allerede førende, når det gælder den fleksible og problembaserede undervisning. Den kan vise sig særlig egnet til en fremtid, vi ikke helt ved hvordan ser ud. Og hvis vi mener, at den tradition er vigtig, så må vi også satse på disse læringsteknologier som en ny dansk eksportvare,” lyder hendes opfordring.

I en verden, hvor al viden er lige ved hånden, bliver der i fremtiden behov for humanistiske kompetencer som samarbejde, refleksion og kritisk tænkning. Det får man ikke ved at se en video og svare på en quiz

Sahra-Josephine Hjort, stifter af CanopyLAB.

Edtech vokser

Tidligere på året blev brancheforeningen EdTech Denmark stiftet herhjemme, og ifølge den findes der cirka 70 danske edtech-virksomheder – altså virksomheder, der ligesom CanopyLAB beskæftiger sig med educational technologies.

I rapporten Global Startup Ecosystem Report 2019 nævnes Danmark som verdens næstbedste, når det kommer til edtech.

På globalt plan ventes markedet at vokse med 17 procent årligt og ramme 252 milliarder dollar i 2020.Danmark har gode muligheder for at blive en global spiller på det her område.

"Made in Denmark" kan lige så godt være edtech, som det kan være møbler eller bacon,” pointerer Sahra-Josephine Hjorth.

Hendes virksomhed er allerede gået i forvejen og har sonderet terrænet i udlandet. I Sverige har CanopyLAB eksempelvis samarbejdet med Telia og Samsung om at forbedre sprogundervisningen for flygtninge.Her bidrog teknologien til, at man hurtigere og billigere har kunnet gøre flygtninge arbejdsparate.

Og i Uganda har CanopyLAB hjulpet med at udvikle en digital læringsplatform til beboere i en flygtningelejr.

Om Canopy lab

  • Stiftet i 2015 af parret Sahra-Josephine Hjorth og Christian Skræm Juul Jensen.

  • CanopyLAB er et socialt og digitalt klasseværelse i form af en læringsplatform, der blander elementer fra sociale medier og onlinekurser.

  • Virksomheden er opdelt i The Canopy, som sælger software og The Lab, som er læringsplatformen. CanopyLAB tjener sine penge på førstnævnte, mens sidstnævnte er en gratis service.

  • CanopyLAB beskæftiger 15 ansatte og har hovedkontor i Hvidovre.

Peru er med på bølgen

Senest har virksomheden zoomet ind på det sydamerikanske kontinent og særligt Peru.

I samarbejde med den tidligere Saxo.com-ejer Jørgen Balle Olesen, som driver et digitalt forlag i landet, har CanopyLAB sat sig for at ruste unge kvinder i Andesbjergene til en bedre fremtid ved at give dem adgang til digital undervisning.

”I Peru er der så mange unge mennesker, der bor steder, hvor der ikke er mulighed for at deltage i traditionel undervisning. Alene i Andesbjergene er der mange, som ikke kan tage en uddannelse, fordi familien er afhængige af deres bidrag i hverdagen, og mange bliver gravide som 14-15-årige,” fortæller Sahra-Josephine Hjorth, der har besøgt landet ad flere omgange.

Et eksisterende ngo-projekt kaldet ”Girls with opportunities” har allerede haft succes med at give knap 400 unge peruvianske piger seksualundervisning, men projektet var svært at skalere op.

Derfor er CanopyLAB gået i gang med at designe et onlineundervisningsforløb, der kan nå mange flere mennesker på én gang.

”Idéen er, at hvis vi uddanner alle lærere i området til superbrugere, så kan det sprede sig til pigerne og deres forældre. Vi vil gerne nå en million unge peruvianere inden for tre-fem år,” siger CanopyLAB-stifteren.

Og Peru er i en rivende digital udvikling, forklarer Sahra-Josephine Hjorth.

”Der er gratis internet over hele Peru inden for to år. Smartphones begynder at blive hvermandseje, og det er vildt inspirerende at se, hvordan universiteterne rykker på det digitale. Inden for fem år skal halvdelen af al undervisning i Peru leveres digitalt, og det er på niveau med Danmark,” slutter hun. 

Loading...

    Andre artikler om #Business

    Loading...