Gå til indhold
BANEBRYDENDE DANSK OPFINDELSE

Sensor forhindrer infektioner

Den danske forsker Fatima AlZahra'a Alatraktchi har udviklet en potentielt banebrydende sensor, der tidligt kan afsløre identiteten af de smittende bakterier og dermed på sigt redde liv.

 

Af Lasse Skytt. Foto: Stine Heilmann.

I 2014, få dage efter at hun havde født sit første barn, blev Fatima AlZahra'a Alatraktchi indlagt på Herlev Hospital. Hun havde høj feber, og lægerne kunne straks konstatere, at hendes infektionstal var bekymrende højt.

Alligevel gik der flere dage, før hun fik et antibiotikum, der kunne slå infektionen ihjel. Episoden blev skelsættende for det, den 30-årige forsker og iværksætter har beskæftiget sig med lige siden. Nemlig at gøre det nemmere, hurtigere og billigere at diagnosticere syge mennesker.

”Det er frustrerende, når det går så langsomt med at finde frem til diagnosen. Som patient kan fire-fem dage føles som en evighed. Det mærkede jeg på egen krop”, fortæller Fatima AlZahra'a Alatraktchi, som er uddannet civilingeniør fra DTU og sidste år kom på erhvervsmagasinet Forbes' liste ”30 under 30 – Europa”, der hylder de 300 aktuelt mest indflydelsesrige personer under 30 år inden for blandt andet finans og videnskab.

Personlige erfaringer

Hendes egen indlæggelse og forløbet med patienterne gav hende indblik i, hvordan problemet tager sig ud i virkeligheden – ude på den anden side af laboratoriet.

”Én ting er, at ens forskning ser flot ud på papir. Noget andet er at opleve det med egne øjne på tætteste hold. Det gjorde virkelig indtryk på mig at se patienterne komme ind hver måned, og jeg fik forståelse for, hvor meget der kunne spares for de pårørende og for hele sundhedssystemet”, forklarer Fatima AlZahra'a Alatraktchi, der som et led i sit ph.d.-projekt i nanoteknologi og molekylærbiologi fulgte 62 patienter med cystisk fibrose gennem ni måneder.

De personlige erfaringer motiverede hende til at videreudvikle en sensitiv sensor. Ved at måle på kropsvæsker som blod eller urin kan den på bare ét minut opdage, om patienten bærer problematiske bakterier. Derudover kan sensoren også finde bakterier, der er så tidlige i deres udvikling, at de potentielt vil kunne behandles med antibiotika, inden de sætter sig fast som resistente bakterier i kroppen.

"Jeg ville gerne måle på den kommunikation, der foregår mellem bakterierne, inden de danner en infektion. På den måde kan man afsløre infektionen, før den egentlig bryder ud”, siger hun og uddyber:

”Sensoren kan ultimativt redde liv, idet den gør det muligt for patienter at blive behandlet korrekt og hurtigere end i dag”, forklarer Fatima AlZahra'a Alatraktchi.

”Hvis vi identificerer bakterien med det samme, bliver det også muligt at målrette behandling og nedsætte det totale antibiotikaforbrug”.

Sensoren fra PreDiagnose kan identificere smittende bakterier tidligt og potentielt redde tusindvis af liv. Foto: RUC PR-foto.

Stor interesse på verdensplan

Indledningsvis var hun bange for, at opfindelsen skulle strande et sted i forskerverdenen. Den skulle ud i virkeligheden og gøre gavn, syntes hun.

Derfor stiftede hun medicovirksomheden PreDiagnose.

”Når man laver noget gennem forskning, bliver det ikke implementeret uden videre. Slet ikke i hospitalsverdenen, hvor der af gode grunde er brug for ekstra grundig validering. Så i stedet udvidede jeg konceptet og udviklede en ny teknik, der muliggør dækning af flere problematiske bakterier, sådan at metoden nu er skalerbar og kan sælges som et egentligt produkt”, siger hun om baggrunden for at stifte PreDiagnose, hendes hidtidigt første forsøg som iværksætter.

Både som forsker og iværksætter har Fatima AlZahra'a Alatraktchi de senere år modtaget hæder herhjemme og i udlandet.

I 2017 modtog hun blandt andet en af Lundbeckfondens fem forskningstalentpriser på 100.000 kr.

Efter lanceringen af PreDiagnose bruges sensorerne nu til valideringsstudier. Og når certificeringerne ligger klar, forventer Fatima AlZahra'a Alatraktchi at få sensoren ud på det kommercielle marked.

Det kan få stor betydning for patienter med sygdomme som kræft, cystisk fibrose og aids, der som følge af deres nedsatte immunforsvar har en høj risiko for at blive alvorligt syge eller dø på grund af bakterielle infektioner.

”Mange distributører har kontaktet os, og dem holder vi tæt kontakt med, men vi vil gerne lave vores valideringer færdige, før vi for alvor går i gang med at sælge. Det er faktisk os selv, der holder os lidt tilbage”, siger hun og opridser, at på nuværende tidspunkt er fokus på at færdigudvikle produktet og indhente de nødvendige certificeringer.

Blå bog fatima Alzahra'a alatraktchi

  • Uddannet civilingeniør fra DTU og stifter af medicovirksomheden PreDiagnose.

  • Født i 1989 i Kuwait. Kom til Danmark, da familien flygtede fra Golfkrigen. Opvokset i København. I dag gift og mor til to børn.

  • Står bag udviklingen af en ultrasensitiv sensor, som på under et minut kan opdage, om en patient bærer specifikke problematiske bakterier.

  • Er i dag ansat som forsker på Roskilde Universitetscenter, RUC.

  • I sin fritid er Fatima AlZahra'a Alatraktchi skønlitterær forfatter. Hun har udgivet tre bøger og bl.a. modtaget to arbejdslegater fra Statens Kunstfond.

Bekæmper globalt problem

Sensoren fra PreDiagnose er ifølge Fatima AlZahra'a Alatraktchi et brugervenligt apparat, som kan tages med, der hvor der er behov for det.

”Vi arbejder på, at patienten en dag selv kan tage prøverne derhjemme”, siger hun.

Derfor kommer en del af interessen også fra udviklingslande, hvor behovet for at opdage infektioner på et tidligt stadie er enormt.

”Det kan have livsvigtig betydning at få at vide med det samme, om det her er noget, man skal behandles for af en læge eller ej. Med en hurtig test kan man selv finde ud af, om man virkelig har behov for antibiotika”, forklarer Fatima AlZahra'a Alatraktchi.

Bakterielle infektioner er en af de største dødsårsager i verden.

Det forventes, at behandling af multiresistente bakterier vil løbe op i cirka 641 mia. kr. allerede i 2050. PreDiagnose kan bidrage til at begrænse det voksende globale problem med antibiotika-resistens.

”Antibiotika bruges i store mængder, men det bliver ikke ved med at virke, hvis der bruges for meget af det. Så det bliver vigtigere at kunne identificere, hvornår antibiotika rent faktisk kan undværes”, påpeger hun.

For at hellige sig arbejdet med at forske efter nye metoder stoppede Fatima AlZahra'a Alatraktchi sidste år som direktør i PreDiagnose og er i dag ansat som forsker på Roskilde Universitetscenter, RUC. Hun er dog fortsat ejer af virksomheden.

Ved flere lejligheder har den prisvindende forsker nedtonet betydningen af sin baggrund som kvindelig iværksætter med libanesiske og irakiske rødder.

Det samme gør hun, da Magasinet 360° afslutningsvis spørger hertil.

”Jeg tror sagtens, at folk kan se på mit navn og udseende, hvad min baggrund er, og jeg synes ikke, man behøver at italesætte det mere end det. Det vigtigste er, at teknologien virker, og at videnskaben er plausibel”, slutter hun. 

Loading...
    Loading...