Gå til indhold
BÆREDYGTIG UDVIKLING I MEDGANG OG MODGANG

Sådan påvirker corona-krisen de 17 verdensmål

Som mangeårig debattør og forfatter til bogen Bæredygtig global udvikling har professor Steen Hildebrandt gjort sig utallige tanker om FN’s bæredygtige udviklingsmål. Hans vurdering er, at corona-krisen vil påvirke stort set alle verdensmålene – på godt og ondt.

 

Af Lasse Skytt.

HVORDAN PÅVIRKER CORONA-KRISEN VERDENSMÅLENE?

Verdensmål 1 & 2: Afskaf fattigdom og stop sult

”En langvarig finanskrise som følge af corona-krisen vil betyde tabt indkomst for millioner af mennesker. Flere vil blive skubbet ud i fattigdom, og de, der i forvejen er mest sårbare, vil blive hårdest ramt.”

Ifølge Steen Hildebrandt risikerer op mod 250 millioner mennesker desuden at ende i hungersnød.

Forhåbentlig vil hjælpepakker, borgerløn og koordineret nødhjælp hjælpe dem, der bliver hårdest ramt.

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

”For ældre og kronisk syge er corona-virus ekstra farlig, og et stort, pludseligt pres på sundhedsvæsenet kan tage fokus væk fra andre sygdomme. Mange, især ældre mennesker, mistrives og lever med angst og frygt for situationen.”

Ifølge Hildebrandt har sundhedsvæsenet dog vist en flot evne til at omstille sig.

”Sundhedsmedarbejdere mødes af klapsalver og respekt verden over.”

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Med lukkede skoler og onlineundervisning får mange unge mennesker ikke den kvalitetsuddannelse, som de var blevet stillet i udsigt.

Omvendt har der ifølge Steen Hildebrandt også vist sig positive gevinster ved virtuelle møder, konferencer eller undervisningsforløb.

”Det kan spare rejsetid, reducere trafik og mindske CO2-udledning.”

Mange steder i verden har coronakrisen gjort det sværere for børn og unge at få den nødvendige kvalitetsuddannelse på grund af smitterisikoen ved at mødes. Foto: Marco Fermariello/Science Photo Library/Ritzau Scanpix.

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

”Kvinder udgør en større andel af sundheds- og plejesektoren og er dermed udsat for større risiko for at blive smittet med corona. På den positive side aftvinger det respekt, at rigtig mange kvinder er fremme i frontlinjen på hospitaler og plejehjem, hvor de yder en livsvigtig indsats.” 

Verdensmål 6: Rent vand og sanitet

”Afbrudte forsyningskæder og mangel på vand kan mindske adgangen til ordentlige håndvaskfaciliteter og essentielle produkter som desinfektion, som kan forhindre smittespredning.”

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Steen Hildebrandt vurderer, at vores energiforbrug vil undergå nogle ret kraftige forandringer.

”Sandsynligvis vil det i en periode blive reduceret på grund af mindre transport og færre aktiviteter. Omvendt vil de mange timer, vi bruger foran skærmene derhjemme, givetvis føre til øgede energimængder på den front.”

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

I nogle brancher vil krisen føre til lavere indkomster, færre arbejdstimer og høj arbejdsløshed.

Ifølge Hildebrandt bliver vi nødt til at ændre den almindelige form for væksttænkning.

”Krisen minder os om, at vi ikke kan blive ved med at forbruge og vækste på den måde, vi har været vant til.”

Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Nød lærer nøgen kvinde at spinde, siger man.

Hildebrandt vurderer, at innovation vil blive et nøgleord – både i forhold til vaccine og medicin og også på andre områder, hvor gamle og nye behov vil stå i et klarere lys end før.

”Der sker altid en masse innovation under krige og kriser, og kan vi få god gavn af menneskets generelle opfindertrang.”

Verdensmål 10: Mindre ulighed

”Det er helt åbenlyst, at uligheden i verden vil forøges som følge af corona-krisen. Også i Europa opstår der uenighed mellem nord og syd om, hvordan man skal støtte hinanden. De, der har meget, må træde til med en hånd til dem, der vakler. Her kan hjælpepakker bidrage til at modificere de negative virkninger af krisen.”

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

"Mennesker i fattige slumområder har større risiko for at blive smittet på grund af høj befolkningstæthed og dårlige sanitære forhold.”

Hildebrandt tilføjer, at byudvikling nu skal tænkes mere bæredygtigt.

Nogle opdager, at det er rart, når der ikke er larmende biler i byerne.

Ude på landet opdager andre, at de faktisk kan bo og arbejde derfra.

”De steder og måder, vi bor på, kan komme til at ændre sig fremover.”

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

”Jeg vil tro, at forbrugere, producenter, distributører, detailhandlere og mange andre vil ændre deres vaner. Flere vil indse, at vi ikke kan blive ved med at kalkulere med så store vækstrater, som vi plejer, og vi kan ikke blive ved med at producere og transportere så ubæredygtigt, som det sker nu.”

Verdensmål 13. Klimaindsats

Ifølge Hildebrandt kan klimabevægelsen for en stund miste sit momentum, fordi vi ikke kan samles om sagen.

Men samtidig vil mange opdage, at en klode i lockdown tydeligvis sætter færre klimafodspor, idet vi producerer mindre og transporterer os mindre.

”Jeg tror, vi vil tage den erkendelse med os videre, at hvis vi ændrer adfærd og gør noget ved sagen, så giver det faktisk en mærkbar effekt ganske hurtigt.”

Verdensmål 14 & 15: Livet i havet og livet på land

”Alt hænger sammen. Det er én af de læresætninger, vi får bekræftet under corona-krisen. Alle de ændringer, der under krisen sker med hensyn til transport, CO2-udledning og mange slags aktiviteter i verden, har mange afledte virkninger – herunder afledte virkninger på betingelserne for liv i havet og på naturens økosystemer samt den globale biodiversitet.

Jeg vurderer, at interessen for et begreb som 'planetary health' vil intensiveres som konsekvens af den aktuelle sundhedskrise.

Interessen for "planetary health", og sammenhængen mellem livet på land og i havet, kan blive større som følge af krisen, mener Hildebrandt. Eksempelvis havskildpadden her er en truet art. Foto: Eyal Bartov/Science Photo Library/Ritzau Scanpix.

Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

”Når der er fattigdom og hungersnød, stiger risikoen også for konflikter mellem lande og/eller organisationer. Et eksempel er, at USA har sået tvivl om sin støtte til WHO. Også EU har fået kritik for ikke at respondere hurtigere og mere forenet.

Mange mennesker lider uretfærdigt under sådan en krise. Mange glemmes ude i verden, og i krisetider minder det os om, hvor altafgørende det er at stå samlet på globalt plan.”

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

”Corona-krisen kan sætte globaliseringen i bakgear, men den kan også være med til at styrke det internationale samarbejde inden for eksempelvis sundhed, blandt andet i den fælles jagt på en vaccine. Stort set alle de konsekvenser, der er af corona-krisen, handler om noget, der går på tværs. Hvis man forestiller sig, at man kan løse problemerne i siloer, så tager man fejl. Alt det her kræver samarbejde og partnerskaber.” 

Loading...

    Andre artikler om #Covid-19

    Loading...