Gå til indhold
VERDENSMÅL

"Vi har brug for alle kræfter, hvis vi skal nå i mål om bare 10 år"

I arbejdet med verdensmålene findes der masser af tænketanke, men nu lanceres en ny handletank. Den hedder 2030beyond og skal føre alverdens bæredygtige idéer ud i praksis. Bag projektet står den tidligere socialdemokratiske miljøminister Kirsten Brosbøl.

 

Af Lasse Skytt. Foto: PR-foto.

København, Danmark 

Kirsten Brosbøl, både herhjemme og i udlandet vrimler det allerede med organisationer, der arbejder med FN’s verdensmål. Hvorfor er der brug for 2030beyond?

”2030beyond er en handletank med tyk streg under handling. Vi ved allerede meget om, hvad der skal til. Nu handler det om at få alle de gode idéer ud til de aktører, som har brug for dem.

Det gælder ikke mindst verdens parlamenter. Vi har brug for politisk lederskab og parlamentarisk kontrol for at sikre fremdrift.

Derfor har 2030beyond et skarpt fokus på at ruste verdens parlamenter og individuelle parlamentarikere til at løfte deres ansvar med implementering af 2030-dagsordenen.”

Kun 14 procent af verdens parlamenter arbejder i dag aktivt med verdensmålene. Hvordan vil du overbevise flere om at prioritere verdensmålene fremover?

 ”Vores helt konkrete indsats består i at opbygge et globalt parlamentarikernetværk, ’Parliamentarians for the Global Goals’. Netværket skal skabe en platform for dialog og udveksling af best practices mellem parlamentarikere fra hele verden.

Derudover vil vi arbejde på at afholde ’2030 Festivals’ i partnerlandene, inspireret af Verdensmålenes Plads på Folkemødet.

Det skal skabe en ramme om en demokratisk dialog om verdensmålene, som igen kan skabe grobund for konkret handling.”

Med fare for at gentage mig selv, hvordan vil du undgå at ende som bare endnu et politisk verdensmålstiltag i rækken? Det er vel ekstra vigtigt også at få den private sektor og civilsamfundet med på vognen?

 ”Jeg mener ikke, at problemet er for mange verdensmålstiltag. Tværtimod.

Vi har brug for alle kræfter, hvis vi skal nå i mål om bare ti år. Jeg kommer med mit bidrag, som har et skarpt fokus på parlamentarikere og et ønske om at koble det politiske niveau med civilsamfund og privatsektor.

Her mener jeg, at jeg kan bidrage med noget værdifuldt og nyt.

I Danmark har vi et stærkt civilsamfund og erfaring med, at de bedste løsninger skabes i tæt dialog med folkelige organisationer, som også vil være centrale partnere for 2030beyonds arbejde.

Og for det danske erhvervsliv er det klart i dets interesse, at også andre lande får et stærkere politisk fokus på verdensmålene, fordi det giver mulighed for at få danske løsninger i spil.”

2030BEYOND

2030beyond er en non-profit organisation iværksat af tidligere socialdemokratisk miljøminister Kirsten Brosbøl.

Visionen er at udstyre parlamentarikere over hele verden med redskaber, som kan hjælpe dem til at stille deres regeringer til regnskab, når det handler om at leve op til FN’s verdensmål.

Organisationen vil desuden arrangere såkaldte ’2030 festivaler’ med fokus på verdensmålene i de forskellige lande.

Målet er at engagere det lokale civilsamfund og erhvervslivet.

Læs mere på www.2030beyond.org

Hvor skal pengene komme fra til at finansiere jeres arbejde?

”2030beyond er en non-profit forening. Vores udgangspunkt er at arbejde i alliancer og partnerskaber med centrale verdensmålsaktører.

Det gælder i Danmark, men også internationalt, hvor min tid i New York som Obama scholar har skabt forbindelser til både stærke organisationer og nytænkende bevægelser. Desuden har jeg et stærkt advisory board med både danske og internationale verdensmålsprofiler og en bestyrelse med entreprenøren Claus Bindslev i spidsen.

Han har bred erfaring fra erhvervsliv, det offentlige og civilsamfundet

Vi er i færd med at rejse finansiering fra private virksomheder, danske og internationale filantropiske fonde samt projektmidler fra forskellige puljer.”

Loading...

    ANDRE ARTIKLER OM #verdensmål

    Loading...